foto
Werkgevers en verzekeraars kunnen veel geld besparen met het regisseren van verzuim en waar mogelijk het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Een verzuimdag kost gemiddeld zo'n € 280,- (bron TNO). Re-lais ondersteunt u in het beheersbaar maken van deze verzuimkosten.
Disclaimer
Regelementen en voorwaarden © Deel 2 ontwerpers